V souladu se zákonem č. 367/2000 může kupující na online secondu handu mujsekos.cz vrátit zboží prodávajícímu během 14 dnů od převzetí i bez udání důvodu.

Vracené oblečení musí být nenošené a neprané.

Před odesláním zásilky s vraceným oblečením je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit emailem s uvedením čísla faktury a názvem vracené položky dle faktury.

Nakupující musí poslat vracené zboží s přiloženou kopií faktury na adresu eshopu - Orion OK, a.s., Kratochvilka 2, okres Brno-venkov.

Reklamované oblečení nelze vracet na dobírku, tímto způsobem vracené zboží nebude prodejce přijímat.

Při splnění uvedených podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dobropisem - vrácením hodnoty vraceného zboží na účet do 7 dnů od obdržení daného zboží.

Veškeré náklady spojené s reklamací hradí nakupující.

V souladu s § 2167 písm. c) a § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 13 a § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele neposkytuje prodávající záruku na použité zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout další objednávku od nakupujícího, jehož reklamace jsou vyhodnoceny eshopem jako spekulativní.

Eshop si vyhrazuje právo přestat vyřizovat objednávky zákazníků, kteří si opakovaně nepřevezmou svojí zásilku v době stanovené dopravcem pro vyzvednutí/převzetí.

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Na našem webu využíváme soubory cookie, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby. Pokračováním v prohlížení webu s tím souhlasíte.